Hvad er organisationsudvikling?

Organisations-udvikling-HR-system

Hvordan arbejder man med organisationsudvikling?

Organisationsudvikling handler om, hvordan man får en organisation til at fungere optimalt. Det lyder enkelt, men det er det ikke. Organisationsudvikling er en kontinuerlig proces og ikke et enkelt initiativ, og det er et tema, der er vigtigere end nogensinde. Tiltagene skal være målrettede i forhold til udviklingen af organisationen og handler om at:

  1. tilegne sig nye kompetencer
  2. udvikle nye samarbejds­former
  3. ændre adfærd for at nå organisationens mål
  4. udvikle og etablere nye strukturer
  5. skabe en ny opdeling af organisationen

Alle med erhvervserfaring ved, at en kontinuerlig udvikling af organisationen i den rigtige retning og gennemførelse af ændringer er tidskrævende og kræver hårdt arbejde, og desuden er man ofte under et stort pres. Skærpet konkurrence, lav rentabilitet, højt sygefravær og stor personaleudskiftning kan være nogle af årsagerne til, at det haster med at komme i gang, eftersom man ikke har arbejdet kontinuerligt med udvikling. For at komme godt i gang og reducere omstillingsperioden skal du gøre følgende:

Hvordan gennemfører man en organisationsudvikling?

  1. Definer en tydelig hensigt med organisationsudviklingen
  2. Der skal udarbejdes individuelle mål, som støtter den overordnede strategi
  3. Lederen følger op på og støtter den enkelte, så vedkommende kan nå sine mål
  4. Individuel kompetenceplan, som understøtter virksomhedens målsætning

Det vigtigste i arbejdet med organisationsudvikling er etableringen af gode processer, udvikling af ledere, kommunikation, kompetence og ikke mindst digital støtte. Uden HR-systemer kan man ikke gennemføre en god og effektiv organisationsudvikling. Alternativet, som er manuelt arbejde, er uoverkommeligt, medmindre virksomheden er meget lille. Systematik og digitale værktøjer er uundværlige.

CatalystOne's HR-system til Human Capital Management stimulerer medarbejderne til at yde deres bedste ved at sætte vejledning, feedback, opfølgning, mål og udviklingsplaner i system. Vi har gennem mange år udviklet en vellykket tilgang – en best practice og et brugervenligt HR-system, hvor medarbejder og leder afstemmer forventninger og aftaler mål og personlig udvikling. Løsningen baner vej for løbende dialog, opfølgning og vejledning, som skal motivere den enkelte til at præstere så godt som muligt.

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 04 februar 2019

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige opdateringer fra bloggen