Hvad er Human Capital Management?

Human-Capital-Management-HCM-HR-system

Hvad betyder begrebet Human Capital Management?

Human Capital Management (HCM) er en betegnelse for de metoder og processer, som HR bruger til at rekruttere, lede og udvikle medarbejderne i en organisation. Begrebet stammer fra ideen om, at medarbejderne er den vigtigste resource som organisationen har, og at den værdifulde ekspertise og erfaring de besidder, er afgørende for at organisationen når sine forretningsmål.

Begreberne Human Capital Management og Human Resource Management (HRM) bruges ofte til at beskrive de samme processer, men oprindeligt var der nogle forskelle. HCM var et bredere begreb og omfattede mere end blot kernefunktioner – det kunne blandt andet omfatte medarbejderundersøgelser og analysemetoder – hvorimod HRM var begrænset til basale HR-opgaver såsom onboarding og offboarding. I dag er disse udtryk dog flettet mere og mere ind i hinanden og bruges i flæng.

Human Capital Management kan, hvis anvendt korrekt, bidrage til at skabe en stærk organisationskultur, der fremmer medarbejdernes udvikling og trivsel. Ved at fokuserer på udvikling af virksomhedens egne talenter og kompetencer, får den enkelte medarbejder større kontrol over sin egen karriere. Hvilket i de fleste tilfælde, vil positivt påvirke medarbejdernes motivation og tilhørsforhold til virksomheden, og ikke mindst bidrage til de samlede resultater i organisationen.

 

Hvilke processer benyttes i Human Capital Management?

hcm-blog-image2-94692045

Human Capital Management dækker en bred vifte af strategiske og administrative praksisser og processer. De vigtigste processer i HCM omfatter normalt følgende::

 • Personaleplanlægning (Workforce planning): Denne proces omfatter analyser, prognoser og planlægning af organisationens fremtidige personale behov, identifikation af nødvendige færdigheder og kompetencer og bestemmelse af den optimale størrelse og struktur af arbejdsstyrken.

 • Rekruttering: Denne proces involverer at identificerer og rekruttere personer, med de nødvendige kompetencer og kvalifikationer, og som passer ind i organisationens kultur. Det omfatter aktiviteter som jobanalyse, screening af kandidater, samtaler og jobtilbud.

 • Onboarding: Når først kandidaterne er ansat, handler onboarding om at give dem en god start og introduktion i organisationen. Det kan blandt andet omfatte aktiviteter som underskrivelse af dokumenter, introduktion til virksomhedens retningslinjer og kultur samt træning og oplæring.

 • Performance Management: Denne proces handler om målsætning, præstationsevaluering, feedback og anerkendelse (og belønning) af medarbejdernes præstationer. Det omfatter aktiviteter som opstilling af mål, KPI'er og udviklingssamtaler.

 • Kompetenceudvikling: Denne proces fokuserer på at forbedre medarbejdernes kompetencer, færdigheder, viden og evner. Det omfatter aktiviteter såsom træningsprogrammer (learning-paths), workshops og e-learning for at understøtte individuel udvikling og teamudvikling.

 • Engagement og retention: Denne proces fokuserer på at skabe et positivt arbejdsmiljø, fremme medarbejdertilfredshed og fastholde de bedste talenter. Det omfatter aktiviteter såsom medarbejderundersøgelser, puls-undersøgelser og feedback, samt processer for at styrke work/life balance og medarbejdernes trivsel.

 • HR-analytics: I denne proces bruges data og analyser til at måle og analysere forskellige aspekter af HR og ledelse. Det involverer måling af vigtige HR-tal og data, analyse af tendenser i arbejdsstyrken og datadrevne beslutninger for at optimere HR-strategier og -processer.

Alle disse processer hænger sammen og danner en samlet ramme for effektiv administration af organisationens medarbejdere. Når alt dette udføres på den rigtige måde, kan det både bidrage til engagement og trivsel - og samtidigt være med til at sikre, at alle arbejder så effektivt som muligt mod de samme mål.

 

Hvad er et HCM-system?

hcm-blog-image1-610553627

Et HCM-system (også kaldet et HR-system) er et computersystem, der hjælper dig med at digitalisere alle processer indenfor Human Capital Management. Dette sparer dig tid og penge ved at automatisere opgaver, der tidligere tog meget tid. Ved at digitalisere HR-opgaver opnås følgende fordele:
 
 • Strømlinede HR-processer: Et HR-system automatiserer og centraliserer forskellige HR-processer, såsom onboarding af nye medarbejdere, fraværsstyring, afspadsering, præstationsevalueringer og meget mere. Ved at digitalisere disse opgaver reducerer systemet manuelt papirarbejde, eliminerer dobbeltarbejde og øger den overordnede effektivitet, så HR-medarbejdere kan fokusere på strategisk arbejde.

 • Forbedret datastyring: HR-systemer tilbyder en sikker og centraliseret database til lagring af oplysninger om medarbejdere (master data), herunder personlige oplysninger, ansættelseshistorik, færdigheder, præstationer, træning og mere. Dette sikrer nøjagtige og ajourførte data, reducerer risikoen for tab af data eller fejl og gør det nemmere at få adgang til information, når det er nødvendigt. Det gør det også muligt for HR-medarbejderne at generere omfattende rapporter og analyser, der gør det lettere at træffe informerede beslutninger.

 • Forbedret selvbetjening for medarbejdere: Mange HR-systemer omfatter selvbetjeningsportaler eller mobilapps, der giver medarbejderne adgang til og mulighed for at administrere deres egne oplysninger. Medarbejdere kan opdatere deres personlige oplysninger, anmode om fri, tilmelde sig velfærdsordninger, få adgang til uddannelsesmateriale og kommunikere med HR-medarbejdere direkte gennem systemet. Det giver medarbejderne mere selvstændighed, sparer tid for både medarbejdere og HR-medarbejdere og skaber gennemsigtighed i organisationen.

 • Overholdelse: HR-systemer hjælper organisationer med at overholde forskellige love, regler og rapporteringskrav. De kan generere rapporter og adgangsformularer, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og andre juridiske forpligtelser. Ved at automatisere compliance-processer er systemet med til at reducere risikoen for bøder, revisioner og juridiske problemer.

 • Strategisk beslutningstagning: Med de omfattende data- og analysemuligheder, som HCM-systemer tilbyder, kan organisationer få værdifuld indsigt i deres arbejdsstyrke. HR-medarbejdere kan analysere tendenser, identificere kvalifikationsmangler, vurdere medarbejdernes præstationer, overvåge træningsbehov og spore medarbejdertilfredshed og engagement. Denne indsigt gør det muligt at træffe datadrevne beslutninger inden for områder som talentudvikling, successionsplanlægning, performance management, uddannelse og udvikling og overordnet HR-strategi.
Et HCM-system kan derfor give en række positive effekter i alle dele af organisationen. For det første strømliner og automatiserer HCM-systemet administrative opgaver, hvilket sparer dig tid og reducerer antallet af fejl. For det andet fungerer systemet som en centraliseret platform til håndtering af medarbejderdata, hvilket fremmer effektiv kommunikation, samarbejde og datadrevet beslutningstagning. Derudover er et HR-system med til at sikre, at love og regler bliver overholdt, og at HR-processer er præcise, gennemsigtige og fortrolige.
David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 04 februar 2019

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige opdateringer fra bloggen