Hvad er HR-teknologi?

Create-CVs-Automated-HR-system

HR-teknologi er IT-systemer som understøtter personale- / HR relaterede processer.

Bølgen af teknologiske fremskridt har revolutioneret alle dele af vores tilværelse, og HR og HR-teknologi er ingen undtagelse. De første it-systemer var begrænsede i omfang og fokuserede typisk på en enkelt opgave, for eksempel at forbedre lønprocessen eller registrere medarbejdernes arbejdstid.

Moderne HR-systemer dækker hele spektret af opgaver, der har at gøre med styring og ledelse af “Human Resources”, herunder fraværsregistrering, rekruttering, medarbejderudvikling, kompetenceudvikling, efterfølgerplanlægning og kompensation.

Kort sagt: I takt med at HR-området er vokset i omfang og kompleksitet, har HR-teknologien eller HR-systemerne udviklet sig til at dække disse behov. Her er nogle eksempler

  • Online rekruttering er blevet et af de vigtigste redskaber for HR-afdelinger, når de skal finde potentielle kandidater til ledige stillinger i en organisation.
  • Et HR-system til Talent Management er en integreret softwarepakke, som dækker de fire hovedområder: Rekruttering, HR-administration, kompetenceudvikling og Performance Management.

  • HR Analyse gør organisationer i stand til at øge værdien af deres HR-teknologi ved at trække HR-relaterede data ud i rapporter, som kan give indsigt og danne grundlag for vigtige beslutninger.


HR-teknologi handler om at udføre opgaver, understøtte HR-processer og forenkle travle menneskers hverdag. HR’s vigtigste opgave er at gøre enhver leder i stand til at hjælpe sine medarbejdere med at præstere, levere og nå deres mål. Teknologien er midlet, som gør dette muligt.

Mens IT-projekter før i tiden primært handlede om at få teknologien til at fungere, handler moderne IT-projekter mest om at få folk til at tilegne sig teknologien. Vælger man at benytte cloud-baserede tjenester, fungerer teknologien, så snart du “trykker på start”.

Brugervenlighed og selvbetjening. Software handler i bund og grund om brugergrænseflader. Hvis den ikke er tilstrækkeligt gennemtænkt, vil brugerne få problemer med at anvende løsningen. Hele formålet med software er, at den skal gøre os i stand til at løse opgaver hurtigere og bedre, og den må aldrig komme i vejen for, at vi kan gøre et godt stykke arbejde

Den skal give plusser på bundlinjen, og derfor skal softwaren være tilpasset organisationens behov. Desuden er medarbejderne vant til at have adgang til brugerorienteret software, som er enkel at anvende, og de forventer det samme, når de er på arbejde. Medarbejderne opdaterer i stigende grad deres egne oplysninger. Udbredelsen af selvbetjening er derfor steget dramatisk.

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 05 februar 2019

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige opdateringer fra bloggen