7 must-read artikler om fremtiden for HR

The-Future-Of-HR-CatalystOne

Vi har samlet 7 must-read artikler om fremtiden for HR som forhåbentligt kan inspirerer jer til at tænke nyt og forberede jer på morgendagens muligheder.

Must-read artikel nr.1:

HR Technology 2020: Disruption Ahead

Josh Bersin har offentliggjort sin årlige rapport om HR teknologi. Rapporten er desværre ikke frit tilgængelig som de tidligere år, men de har lavet en meget brugbar opsummering af rapporten og dens konklusioner. Blandt andet highlighter Josh Bersin de nye trends inden for systemunderstøttelse af Employee Experience, samt kunstig intelligens betydning for rekruttering.

Læs artiklen her


Must-read artikel nr.2:

Is your culture ready for the Future of HR?

Deloitte har publiceret en artikel om betydningen af at have den rette kultur, set i forhold til de forandringer der kommer med de nye teknologier. De understreger at digitalisering og den teknologiske udvikling er ikke bare et kortsigtet projekt der skal overstås, men en kontinuerlig udvikling som kræver et komplet mind-shift og kultur skifte blandt mange organisationer.

Læs artiklen her


Must-read artikel nr.3:

Hvad er datadrevet HR?

Julie Kristine Strange, Adm. Direktør i Master Danmark, har publiceret en artikel om datadrevet HR og hvordan at datadrevet HR ikke bør være et mål i sig selv, men er et strategisk vigtigt værktøj for, at HR i stigende grad kan blive en vigtigt forretningspartner.

Læs artiklen her


Must-read artikel nr.4:

The Digital Future Does Not Mean Less People Value

CatalystOne Solutions CEO, Avtar S. Jasser, har skrevet en artikel om nogle af misforståelserne som bla. at digitalisering vil føre til mindre menneskelig kontakt og værdi. Tværtimod vil teknologien skabe massere af mulighed for interaktion og dialog imellem kollegaer og imellem leder og medarbejder, samtidigt med at teknologien vil reducere papirarbejde og manuelle arbejdsopgaver - hvilket frigiver mere tid til at bruge på dialog og værdiskabende arbejde for organisationen.

Læs artiklen her


Must-read artikel nr.5:

8 Real World Use Cases for Robotic Process Automation (RPA) in HR

CiGen har udgivet en artikel om helt konkrete applikationsmuligheder for RPA inden for HR. Der er meget snak om at "robotterne kommer" men her er der tale om konkrete muligheder for at effektiviserer og reducere tidskrævende opgaver som blandt andet:

 • Gennemlæsning af CV
 • Udformning af kontrakter
 • Databehandling ved nyansættelser
 • Rejseafregninger
 • Overførsler af data imellem systemer
 • Tidsregistrering
 • Lønadministration
 • Compliance og rapportering.

Læs artiklen her


Must-read artikel nr.6:

5 Ways Blockchain Will Affect HR

Gartner har skrevet om hvordan Blockchain teknologi vil påvirke HR i fremtiden og konklusionen er klar: Det vil påvirke ALLE - ikke bare HR, men der er alligevel nogle områder som vil påvirke HR specifikt: Distribution, Kryptering, Uforanderlighed, Tokenization og Decentralisering.

Læs artiklen her


Must-read artikel nr.7:

State of AI in the Enterprise, 2nd Edition

Deloitte har udgivet resultaterne af en undersøgelse om brugen af kunstig intelligens i 2018, hvor de kom frem til 3 hovedkonklusioner:

 • Early adopters har succes med AI og øger deres investeringer ved at lancerer nye initiativer og får positive resultater.
  Cloud-baseret kognitive tjenester er samtidigt blevet nemmere at benytte, med reducerede omkostning og mere brugervenlige løsninger der gør det nemmere at komme i gang.
 • Virksomheder bør bruge flere ressourcer på risiko- og forandringsstyring.
  Grunden er at det reducere risikoen for at et sikkerhedsbrud kan enten stoppe eller sløve AI initiativet ned eller skabe etiske problemer. Samtidigt bør der være et øget fokus på return of investment (ROI) i projekterne.
 • Early adopters har brug for den helt rigtige kombination af talenter og kompetencer - for at kunne holde momentum.
  Der er en stor efterspørgsel for AI eksperter og forskningsprogrammer, men også forretningsledere som kan se potentialet i de forskellige brugssituationer. Early adopters har også behov for flere strategiske metoder der kombinerer automatisering med det mennesker gør bedst, nemlig vurderinger/dømmekraft og kreativitet.

Læs artiklen her


Vi håber at disse artikler har givet et indsigt i nogle af de spændende muligheder og udfordringer som følger med den teknologiske udvikling inden for HR.

Hvis du vil vide mere om hvordan du kan skabe en moderne HR afdeling og hvilke teknologier der kan være med til at understøtte dem, så læs mere her:

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 13 november 2019

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige opdateringer fra bloggen