12 ting som IKKE laves om ved den nye ferielov

Vi har igen fået besøg af Mette Nørlem fra DANSK HR på vores Blog, der denne gang fortæller om alle de ting der IKKE ændrer sig med den nye ferielov.

Blog-Ny-Ferielov-Danmark

Med en ny ferielov på vej vrimler det med nye begreber, såsom samtidighedsferie, overgangsordning, indefrysning, ferie på forskud og andet. Alle disse begreber skal vi have styr på, men der er faktisk også en masse ting, som helt er, som det plejer.

12 ting som ikke ændrer sig ved den nye ferielov:

 1. Ferieloven er for alle lønmodtagere, dog indeholder den særregler for blandt andet elever, forsvaret, politi og søfarende. (Husk også at den administrerende direktør ikke er omfattet).

 2. Hver måned optjener man 2,08 dag per måned, hvilket betyder, at man efter et år har optjent 25 feriedage. Nu er der måske mange, der tænker: ”jamen jeg har da 28 eller 30 feriedage”. Men det er afgørende at huske, at ferieloven kun regulerer de 25 feriedage. Øvrige dage kommer fra overenskomst eller individuel aftale og reguleres af regler fastlagt i den forbindelse.

 3. Med den nye ferielov har man også ret til at holde ferie, selvom man ikke har optjent ret til det. Holder man ferie uden løn, trækkes man 4,8% i løn per feriedag.

 4. Hvis man i dag er i et job, hvor der er ferie med løn, så vil man også efter 1. september 2020 have ferie med løn plus et udbetalt ferietillæg på 1%. Og på samme måde vil personer, der i dag får feriepenge, også fremover få udbetalt feriepenge i samme job.

 5. Lønmodtageren har som i dag ret til tre ugers sammenhængende ferie (hovedferie) i perioden 1. maj til 30. september. Restferie har lønmodtageren ret til at holde i sammenhæng af mindst 5 dages varighed eller som enkeltdage efter aftale med arbejdsgiveren.

 6. Ferieafholdelse skal som i dag forsøges aftalt mellem parterne. Arbejdsgiver har dog stadigvæk retten til at bestemme, hvornår ferie skal holdes ved at varsle hovedferie med tre måneders varsel og restferie med en måneds varsel.

 7. Lønmodtagerne vil også med den nye ferieordning have mulighed for at få overført eller udbetalt ferie ud over 20 dage.

 8. Ved fratrædelse indbetales resterende feriepenge til feriegiro, og medarbejderen kan bruge optjente feriedage efter samme princip, som vi kender i dag.

 9. Arbejdsgiver og medarbejder kan fortsat aftale, at den femte ferieuge overføres til næste ferieår. Det forventes dog at ske i mindre omfang, da medarbejderen nu har 16 måneder til at få afholdt sin ferie i.

 10. Sygdom, barsel er fortsat sammen med en række andre forhold en feriehindring og vil betyde, at medarbejderen kan få feriepenge udbetalt, såfremt det ikke er muligt at holde ferien på et senere tidspunkt.

 11. Opsiges en medarbejder og fritstilles vedkommende kan arbejdsgiver som i dag under de samme betingelser modregne ikke afholdte feriedage i fritstillingsperioden.

 12. Har en medarbejder optjent både ferie fra et tidligere ferieår og fra det nuværende ferieår, afholdes gammel ferie stadigvæk før ny-optjent ferie.

Vil du gerne have mere at vide om den nye ferielov, så læs vores tidligere blog-indlæg: Hvad indeholder den nye ferielov, og hvordan adskiller den sig fra vores nuværende ferielov?

Af cand.jur. Mette Nørlem, COO, DANSK HR


Om DANSK HR

DANSK HR er Danmarks største professionelle, uafhængige, netværksbaserede HR-organisation for HR-direktører, HR-chefer, HR Business Partners, HR-ansvarlige og HR-konsulenter. HR-afdelingen skal sikre virksomheder kompetente medarbejdere og skabe grobund for økonomisk og personalemæssig stabil udvikling.

DANSK HR er HR-afdelingernes HR-videncenter, som gennem høj faglighed, aktuel viden, rådgivning og netværk understøtter alle medlemmer og deres virksomheder i det daglige HR-arbejde med at forbedre konkurrenceevnen.

Hos DANSK HR sætter vi fokus på aktuelle emner inden for Human Resources Development. Foreningen, som i dag tæller godt 1000 medlemmer, blev grundlagt i 1992 (under navnet PID–Personalechefer i Danmark indtil april 2013), hvor Kim Staack Nielsen, Chairman for DANSK HR, var en af initiativtagerne.

Mette Nørlem

Mette Nørlem, 02 april 2019

Mette Nørlem er cand.jur. fra Aarhus Universitet, og hun har været ansat hos DANSK HR siden 1998. Mette Nørlem er i dag COO og er dermed blandt andet øverst ansvarlig for DANSK HR’s juridiske rådgivning og Danmarks største HR-event Træfpunkt HR. Mette Nørlem har derudover i mere end ti år været fast underviser på Erhvervsakademiet Aarhus i faget Personalejura og er en ofte benyttet foredragsholder inden for aktuelle juridiske emner.

Få månedlige opdateringer fra bloggen