Medarbetarsamtal | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_medarbetarsamtal_430499223

Ett medarbetarsamtal är ett formellt samtal mellan en anställd och en chef eller en representant för företaget. Syftet med ett medarbetarsamtal är att ge arbetstagaren möjlighet att prata om sin roll på företaget, sina mål och utvecklingsbehov, samt att ge chefen möjlighet att ge feedback och stöd till arbetstagaren.

Ett medarbetarsamtal bör vara planerat i förväg så att bägge parter har möjlighet att förbereda sig på bästa sätt. Målet är att skapa en öppen och ärlig kommunikation och att hitta sätt att förbättra arbetsprestationerna och arbetsmiljön. Det är viktigt att skilja på medarbetarsamtal och ett lönesamtal. Medarbetarsamtal kan också kallas för utvecklingssamtal.

Många arbetsgivare utgår från en mall i samtalen och i vissa av mallarna finns det någon typ av bedömningssystem. I en bedömningsdel brukar man gå igenom sin egen insats och sätta något typ av betyg på denna inom varje aktuell del i arbetet. Idag blir det allt vanligare att det administrativa kring ett medarbetarsamtal sköts via ett digitalt HR-system.