LMS | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_lms_87070391

LMS är en förkortning för den engelska termen "Learning Management System" och är ett digitalt system som används för att hantera och organisera utbildningsmaterial och -aktiviteter. Ett LMS kan användas av såväl skolor som företag för att tillhandahålla e-learningkurser eller för att hålla koll på deltagares prestationer och progresstrender.

Ett LMS kan även vara en del av, eller ett komplement till, ett HR-system. Oavsett så är det ett system som minskar den administrativa bördan för HR och bidrar till ökad kompetensutveckling i företaget.