HR Master data

glossary_se_master_data_108524733

HR master data är den kärndata som är nödvändig för HR-verksamhet som rör en organisations anställda. Det inkluderar personlig information om anställda. Masterdata lagras ofta i en central hubb med processer och uppgifter som är kopplade till den.