Employee engagement | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_medarbetarengagemang_354188250

Employee engagement, eller medarbetarengagemang på svenska, är det känslomässiga engagemang som medarbetaren har för en organisation och dess mål. Engagerade medarbetare bryr sig om sitt arbete och om företagets resultat, och känner att deras insatser gör skillnad. Att arbeta strategiskt med employee engagement är allt viktigare för organisationer och därmed på agendan för HR.