Teambuilding | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_teambuilding_181021829

Teambuilding handlar om olika aktiviteter som genomförs för att motivera teammedlemmarna och öka teamets övergripande prestation. Du kan helt enkelt inte förvänta dig att ditt team ska prestera på egen hand. En motiverande faktor är ett måste. Teambuilding-aktiviteter består av olika uppgifter som syftar till att förbereda en teammedlem, motivera honom eller henne och få honom eller henne att prestera sitt bästa.