Big Data | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_big_data_221017017

Big data är en samlingsterm som används för att beskriva digitalt lagrad information, eller data, av sådan storlek, att det är svårt att bearbeta den med traditionella databasmetoder. Det kan röra sig både om strukturerade och ostrukturerade data som kan tillföra värdefulla insikter om den tas tillvara och bearbetas på rätt sätt. Genom att analysera Big data får vi insikter som används för att ta bättre beslut och ge beslutsfattare möjlighet att fatta underbyggda strategiska val.