Benchmarking | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_benchmarking_581458718

Benchmarking är en process som handlar om att mäta och jämföra. Syftet med benchmarking är att förbättra sitt företag genom att exempelvis jämföra sig med andra liknade företag. Benchmarking kan också användas för att jämföra interna prestationer mellan olika individer och team för att mäta om någon förbättring eller utveckling har skett.