SSO | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_sso_315070495

SSO är en förkortning för Single Sign-on. Det är en teknik som gör det möjligt för användare att logga in på flera olika tjänster eller system med ett enda användarnamn och lösenord. På så sätt kan användaren undvika att behöva logga in separat på varje tjänst, vilket kan vara tidskrävande och irriterande. SSO är alltså en autentiseringsprocess som också kan öka säkerheten genom att användaren bara behöver komma ihåg ett enda lösenord.

Ett av de vanligaste exemplen på SSO är Google som använder det till alla sina olika tjänster så som Gmail, Youtube, Drive med flera.