Onboarding | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_onboarding_358174236

Onboarding är den process som syftar till att ge en nyanställd den information och det stöd som behövs för att kunna komma igång snabbt och effektivt på sin nya arbetsplats. Onboardingen omfattar generellt saker som en introduktion till företaget, de blivande kollegorna och deras respektive roll i organisationen samt en introduktion till den nyanställdes arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det bör också finnas möjlighet att ställa frågor och få feedback samt en strukturerad uppföljning av onboardingen.

Med en bra onboarding säkerställer man att den nyanställde snabbt kommer igång och kan prestera på ett bra sätt i sin nya roll, det bidrar också till att personen känner sig välkommen och integrerad i organisationen direkt från start.

Det finns flera verktyg för att underlätta och planera för bra onboardingflöden, de flesta HR-system har en sådan modul.