Molntjänster | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_molntjanster_85122474

Molntjänster, också kallade "cloud services", är tjänster som erbjuds via internet och som kan användas för att lagra data, köra program och utföra olika typer av beräkningar. Molntjänster tillhandahålls av företag som specialiserat sig på att erbjuda IT-tjänster och som har stora serverhallar med många datorer och servrar.

Molntjänster blir allt vanligare och har ett flertal olika användningsområden. Till exempel kan företag använda molntjänster för att lagra data och köra program, istället för att ha egna datacentraler och servrar. Det kan vara en kostnadseffektiv lösning, eftersom företaget inte behöver investera i och underhålla sin egen utrustning. Molntjänster kan också användas av privata användare för att lagra bilder, musik och annat material som de vill ha tillgång till från olika enheter, som till exempel smartphones, tablets och datorer.