KPI | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_kpi_238191702

KPI är kort för den engelska termen key perfomance indicators. I Sverige är det lika vanligt att man pratar om KPIer som nyckeltal, bägge syftar till samma sak - mätetal för att spåra och mäta sina framsteg på vägen mot ett särskilt mål.

Det finns olika sorters KPIer och de kan variera beroende på vilken funktion i företag det rör sig om. I HR-sammanhang är det vanligast att man mäter exempelvis sjukfrånvaro, anställningstid, employee engagement med mera. KPIer på hög nivå i organisationen kan fokusera på företagets totala prestation, medan KPIer lägre ner i organisationen kan fokusera på processer inom olika avdelningar som till exempel sälj, marknadsföring, HR, support och så vidare.

Att arbeta mäta KPIer innebär att man arbetar datadrivet, det vill säga fattar beslut baserat på data. På så sätt blir det enklare att justera processer för att nå sina mål.