ERP | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_erp_582458383

ERP är en förkortning för Enterprise Resource Planning det vill säga resursplanering för större företag. Det är en typ av programvara som används för att automatisera och hantera affärsprocesser som är viktiga för att företag ska uppnå bästa resultat. Det kan exempelvis röra sig om hantering av löpande funktioner och processer så som ekonomi, redovisning, tillverkning, lagerhantering, inköp eller försäljning med mera.

En modern ERP-lösning är alltså ett affärskritiskt system som samordnar och integrerar företagets olika verksamhetsområden, vilket i sin tur gör det enklare att ta fram rapporter och fatta bättre beslut.