Datadriven HR | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_datadriven_hr_624235861

Begreppet datadriven HR betyder att man i HR-organisationen använder sig av data för att fatta strategiska och informerade beslut. Det kan exempelvis handla om rekrytering eller att identifiera trender, analysera personal eller förbättra de anställningsupplevelsen.

Idag ser vi att tillväxtdrivna företag i allt större utsträckning har en HR-avdelning med en strategisk roll i organisationen, där HRs insikter och effektiviserade nyckelprocesser driver bolaget framåt.

HR masterdata utgör ryggraden till datadriven HR i din organisation.