Continuous performance management | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_continuous_performance_management_287044441

Continuous Performance Management i ett HR-sammanhang definieras som kontinuerlig utvärdering som sker löpande under året. Det är en pågående holistisk process, till skillnad från de som bygger på traditionella årliga utvärderingar, som syftar till att främja, utvärdera och förbättra de anställdas prestationer.