Brandvägg | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_firewall_395498595

En brandvägg, på engelska firewall, är ett säkerhetssystem som används för att skydda nätverksanslutna datorer från intrång. En brandvägg kan också användas för att reglera vad individer i ett privat nätverk ägnar sig åt.