Active Directory | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_active_directory_205743596

Active Directory, eller AD som det oftast benämns, är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om diverse resurser under en domän eller ett nätverk. Det kan exempelvis vara information om datorer, skrivare eller användare (anställda).

AD tillåter alltså en nätverksadministratör att skapa och hantera domäner, användare och objekt i ett nätverk. Till exempel kan en administratör ge olika grupper av användare specifika åtkomstbehörigheter till vissa kataloger på servern. AD möjliggör också för ett företag att organisera ett stort antal användare i logiska grupper och undergrupper, samtidigt som det ger åtkomstkontroll på varje nivå.