360 Feedback | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_360_feedback_607752405

360-degree feedback är en feedbackprocess som inkluderar chefer, medarbetare, underordnade och ibland även kunder som granskar arbete och prestationer. Du får en analys av hur du uppfattar dig själv och hur andra uppfattar dig. Att få feedback från kollegor på olika nivåer ger en bred helhetsbild av vilka egenskaper dina medarbetare besitter.