Systemadministratör | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_systemadmin_211795866

Systemadministratör kallas ofta för systemadmin eller SysOp (System Operator). En systemadmin är en person som ansvarar för att sköta och underhålla datasystem och nätverk inom en organisation. Detta kan innebära att installera och uppdatera programvaror, hantera användarkonton och behörigheter, säkerställa säkerheten för nätverket och datorn, och lösa problem när de uppstår. Systemadmin arbetar ofta med olika typer av datorer, inklusive serverar, klientdatorer, och mobila enheter, och kan också vara involverade i att planera och implementera nätverksinfrastruktur.

Termen systemadmin kan också användas för att beskriva ett konto i en programvara, då syftar man alltså på kontots rättigheter i systemet och inte på en enskild person - även om det kan vara en enskild person som använder kontot. Ett systemadmin-konto används för att konfigurera programmet utifrån organisationens behov. I ett HR-system är systemadmin-kontot det som konfigurerar roller, rättigheter, fält, processer och så vidare.