SQL | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_sql_142240088

SQL är en förkortning för Structured Query Language och är en typ av standardiserat programmeringsspråk. SQL används för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas. Det är alltså ett sätt att interagera med en databas och ställa frågor på ett strukturerat sätt, så att du kan hämta specifik information eller utföra vissa åtgärder på databasen. Till skillnad från många andra programmeringsspråk är det inte svårt att läsa och förstå SQL, även för nybörjare.