REST API | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_rest_api

REST, eller Representational State Transfer, är en arkitektur för att bygga webbtjänster. En REST API är en specifik typ av API som använder REST-arkitekturen för att skapa en gränssnittslösning för att skicka data mellan olika system.

REST APIer är populära på grund av sin enkelhet och flexibilitet. De kan användas av olika typer av program och kan integreras med många olika plattformar och tekniker. REST APIer är också skalbara och kan lätt anpassas till förändringar i organisationen eller i tekniken.