Outsourcing | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_outsourcing_356493950

Outsourcing är en affärsmetod som innebär att en extern part anlitas för att utföra tjänster eller skapa varor som traditionellt utförts internt av företagets egna anställda. Outsourcing är en metod som vanligtvis används av företag som en kostnadsbesparande åtgärd. Därför kan det påverka en mängd olika jobb, allt från kundsupport till tillverkning och back office.