Organisationskultur | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_organisationskultur_172451718

Organisationskultur, även känd som företagskultur, avser de värderingar, attityder, övertygelser och beteenden som kännetecknar och bidrar till en organisations unika sociala och emotionella arbetsmiljö. Organisationskulturen är unik för varje företag och en av de svåraste sakerna att förändra eftersom den består av skrivna och oskrivna regler som har utvecklats över tid.