Offboarding | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_offboarding_288912580

Offboarding syftar till processen som påbörjas när en anställd har sagt upp sig eller blivit uppsagd. En bra offboarding säkerställer alltså att den anställda får den information och support som behövs för att kunna lämna företaget på ett smidigt och professionellt sätt.

En offboardingprocess kan innefatta bland annat tillgång till information om rättigheter och skyldigheter i samband med uppsägningen. Det kan innefatta information om företagets policys och rutiner för avslutning av anställningen. Som i sin tur kan vara allt från hur löneutbetalningar och referenser hanteras till hur företagets egendom återlämnas, såsom nycklar och utrustning.

I huvudsak säkerställer offboarding att det inte finns några lösa trådar när en anställd lämnar företaget. Det blir allt vanligare att en offboarding också innehåller en så kallad exitintervju.