Licens | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_licens_90416634

En licens är en form av rättighet som ger en person eller organisation tillstånd att använda en viss mjukvara eller annan typ av immateriell tillgång, som musik, bilder eller text. Licenser är vanligtvis reglerade genom avtal mellan den som tillhandahåller tillgången och den som vill använda den, där framgår det hur det som licensen omfattar får användas.

I IT-sammanhang kan licenser tilldelas för mjukvara, databaser, webbplatser eller liknande. En licens kan till exempel ge en organisation rätt att installera och använda en viss mjukvara på en viss mängd datorer, eller att publicera en bild eller ett ljudklipp på en webbplats. Ett exempel är licenser för Microsoft 365, som möjliggöra de anställda att använda Word, Excel och så vidare.