Kompetensbaserad rekrytering | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_kompetensbaserad_rekrytering_280148693

Kompetensbaserad rekrytering är en metod för att hitta lämpliga kandidater för en tjänst genom att fokusera på de kompetenser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. För att säkerställa en objektiv och professionell bedömning, genomförs processen strukturerat från annonsering till referenstagning. Genom att metodiken fokuserar på enbart på kandidaternas kompetenser minimeras både risken för att andra faktorer påverkar rekryteringsbeslutet, samt risken för felrekrytering.