IT-infrastruktur | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_infrastruktur_356049725

IT-infrastruktur är den tekniska plattform som används för att bygga upp och hantera en organisations IT-system. IT-infrastruktur omfattar alla de tekniska resurser och verktyg som krävs för att stödja organisationens IT-behov som exempelvis datorer, server, nätverk, molnplattformar, programvara och lagringslösningar.

IT-infrastrukturen är en viktig del av IT-strategin, eftersom den stödjer olika IT-relaterade verksamheter och aktiviteter, såsom kommunikation, datainsamling och -hantering, samarbete och lagföljsamhet.