Hybrid arbetsplats | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_hybrid_workplace

En hybrid arbetsplats är en arbetsplatsmodell där de anställda delvis arbetar på kontor och delvis hemifrån. Det innebär att de anställda har möjlighet att välja var de vill arbeta, beroende på vad som passar deras behov och preferenser bäst. En annan term för hybrid är flexibel arbetsplats.

Upplägget kan variera, en hybrid arbetsplats kan till exempel innebära att de anställda arbetar på kontor vissa bestämda dagar i veckan och hemifrån resten av veckan, eller att de har möjlighet att välja att arbeta hemifrån eller på kontor beroende på vad som passar deras dagliga rutiner och arbetsuppgifter bäst.

Hybrid arbetsplatser har blivit allt mer populära under de senaste åren, särskilt efter pandemin, då många företag har insett att det fungerar väldigt bra. En hybrid arbetsplats kan ge anställda ökad flexibilitet och frihet, samtidigt som företag kan spara pengar genom att behöva mindre kontorsutrymme.