HMS | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_hms_376979590

HMS är en förkortning för hälsa, miljö och säkerhet. Förkortningen används för att beskriva det arbete som organisationer gör gällande arbetsmiljön. Den som har arbetat inom HR länge känner säkert igen förkortningen, idag är den dock inte lika vanlig längre.