Formell kompetens | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_formell_595055627

Med formell kompetens menar man de kompetenser en person har som är förvärvade via ett formellt utbildningsystem och som resulterar i ett kvalitetssäkrat utbildningsbevis eller examensbevis. Den formella kompetensen är en del av en persons reella kompetens som i sin tur är den samlade faktiska kompetens en person har. Reell kompetens kan vara formell, icke-formell och/eller informell.