Fördomsfri rekrytering | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_fordomsfri_rekrytering_627083371

Fördomsfri rekrytering handlar i grund och botten om en kvalitativ form av rekrytering där fokuset ligger på kandidaternas kompetenser och inget annat. Det handlar alltså om att minimera alla moment i rekryteringsprocessen där subjektiva bedömningar kan påverka, såsom fördomar, partiskhet eller värderingar.

Det har visat sig att mångfald på arbetsplatsen främjar innovation, samt bidrar till ökad lönsamhet och förbättrad verksamhetsutveckling.