ENPS | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_enps_295881365

ENPS är en förkortning för den engelska termen Employee Net Promoter Score. ENPS används för att mäta lojalitet och engagemang hos medarbetarna. Metoden baseras på NPS (Net Promoter Score) som är en populär metod för att mäta kundlojalitet.

En ENPS mått fastställs genom att medarbetarna får besvara frågor som berör hur sannolikt de skulle rekommendera sin arbetsplats till någon annan.