Data Leakage | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_data_leakage_549990093

Data leakage, eller dataläcka på svenska, betyder att data av privat eller känslig natur har läckt ut. Det kan exempelvis röra sig om uppgifter så som användarnamn och lösenord, betalningsinformation eller konfidentiell företagsinformation. En dataläcka behöver inte innebära att det finns en illvillig avsikt, de flesta dataläckorna är faktiskt oavsiktliga, exempelvis när en anställd råkar klicka på en viruslänk i ett mejl. Även om en dataläcka är oavsiktlig så kan det fortfarande få allvarliga konsekvenser för ett företag.

En dataläcka kan också vara följden av ett dataintrång. Dataintrång betyder att en obehörig olovligen har tagit sig in i (hackat) ett program eller en databas och på så sätt fått åtkomst till privata uppgifter.