CRM | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_crm_584695160

CRM står för Customer Relationship Management och avser ett digitalt system där företag på ett enkelt sätt kan hantera samt få en överblick över sina kunder, affärer och kampanjer.