Container | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_container2_158721895

Termen container i IT-sammanhang används för att beskriva en paketering av programvara. Det innebär alltså att man paketerar kod för ett program tillsammans med alla tillhörande filer och beroenden i en container som sedan enkelt kan distribueras i olika systemmiljöer. Med andra ord så har allt utformats så att programmet eller tjänsten enkelt kan instal­leras som en helhet i den miljö som det körs på.