Compensation & Benefits | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_compensation_benefits_356055889

Compensation & Benefits är en engelsk låneterm där man syftar till kompensation (lön) och förmåner till anställda. Utöver grundlön omfattar det också andra typer av förmåner som en anställd kan ha, det kan exempelvis vara friskvård, städhjälp, fria måltider eller liknande.