Change Management | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_change_management_107026007

Change management, eller förändringsledning, är ett strukturerat tillvägagångssätt för att överföra individer eller organisationer från det nuvarande tillståndet till ett önskat tillstånd. Företag planerar i förväg för hur man bäst hanterar införandet, implementeringen och konsekvenserna av stora organisatoriska förändringar.