BI-system | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_bi_381683734

BI står för Business Intelligence och kallas ibland för beslutsstöd på svenska. Det är ett verktyg som kombinerar affärsanalys, datavisualisering och dataverktyg, det handlar alltså i grunden om att analysera och presentera information.