Azure | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_microsoft_azure_316477952

Microsoft Azure är en molnplattform som erbjuder över 200 virtuella produkter och molntjänster. Det kan exempelvis vara servrar, digital backup eller en isolerad miljö för exempelvis test- och utvecklingsmiljöer.

Azure finns under tre olika produktvarumärken. Dessa är Windows Azure som är ett molnbaserat operativsystem, SQL Azure som är en molnbaserad version av Microsoft SQL Server samt Windows Azure AppFabric som är en samling tjänster som stöder appar både i och utanför molnet.