API | HR-Ordboken | CatalystOne

glossary_se_api_621307603

Ett API är ett standaristerat sätt att överföra information mellan två system. API står för Application Program Interface. Enkelt förklarat kan man säga att ett API fungerar som en brygga mellan olika program som behöver kommunicera med varandra. Tack vare ett API behöver man inte längre manuellt ta information från ett ställe och mata in på ett annat.

Det finns öppna och stängda APIn. Ett öppet API är ett API som är öppet för andra att använda, det kan vara gratis eller kosta en avgift. Exempelvis har Trafikverket ett öppet API som låter andra hämta information om trafikläget, på så sätt kan du ha en trafikapp som håller dig uppdaterad.

Ett stängt API däremot används internt, eller mot få utvalda partners, för skicka och ta emot information.