På Kongsberg är bra ledare avgörande för fortsatt tillväxt.

Bra ledare är avgörande för Kongsberggruppens framgång med sina tillväxtplaner. Detta är grunden för ledarskapsutvecklingsprocessen Leadership@Kongsberg. När företaget utvärderade det bästa systemstödet för denna process, föll valet på CatalystOne, som hade de mest användarvänliga och flexibla lösningarna.

Kongsberg_Gruppen_logo

Kongsberg räknar med fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Bra ledningsprocesser, med fokus på prestanda och talangutveckling identifierades som en avgörande framgångsfaktor.

"Vi måste se till att vi utvecklar kompetenta chefer", säger Grethe Rustand Solli, Group Leadership Development Manager på Kongsberg. "Vi utvecklade en process för att utvärdera ledarprestationer och länka enskilda anställdas mål till företagets övergripande mål. Dessutom ville vi delegera ansvaret för att utveckla talang till de olika nivåerna i vår organisation."

Värdeskapande aktiviteter

Leadership@Kongsberg består av ett antal delprocesser som ger talang- och performance management processen kontinuitet under hela året:

  • L & K Performance Objective Setting - resultatmål för kommande period
  • L & K Prestationsdialog - Prestationsbedömning
  • L & K följa upp dialogen - halvårsmöte
  • L & K Review Meeting - talanger, efterföljare, rörlighet
  • L & K Feedback - till chefer på ledarskap krav och värderingar

"Dessa processer får inte lägga alltför mycket stress till en hektisk arbetsdag, och de måste uppfattas som av värde för de inblandade", säger Solli.

Från ord till handling

Personliga utvecklingsmål är relaterade till både affärsstrategi och budgetmål. Dessutom utvärderas enskilda chefer utifrån krav på beteende och överensstämmelse med företagets värderingar och ledarskapskrav. Dessa mål är tydliga under året och utvärderas genom medarbetarsamtal.

"Performance management fokuserar ofta bara på utvärderingar och prestationsbetyg. Med programvaran från CatalystOne har vi också de verktyg vi behövde för att hjälpa våra chefer att bli bättre", tillägger Solli. "Vi behövde bra verktyg för att stödja karriärutveckling inom företaget".

Rum för utveckling

Solli fortsätter med att berätta att CatalystOne visade stor flexibilitet i sina ansträngningar för att återspegla de processer som anges i Ledarskap@Kongsberg. "Konsulterna har en bra förståelse för våra processer och bidrog med goda lösningar som tillgodoser våra behov", säger hon.

Idag är cirka 800 anställda på ledarnivå inblandade i programmet Ledarskap@Kongsberg. KONGSBERG planerar också att använda CatalystOne-verktyg för att genomföra medarbetarsamtal på alla nivåer i organisationen.

Resultatfokus

"Vi har nu effektiva systemstöd som ger en solid struktur för vårt ledarskapsarbete. HR-avdelningen har ett verktyg för målorienterade utbildnings- och utvecklingsinitiativ som gör det möjligt för företaget att täcka kompetensgap och utveckla bra chefer. Så det är upp till linjechefet att skapa en förståelse för processen och säkerställa överensstämmelse. Med lösningar från CatalystOne kan vi flytta vårt fokus bort från programvara och till det som är viktigast, att utöva bra ledarskap och uppmuntra till engagemang", säger Solli.

Utmaningen

Bra chefer identifierades som en viktig framgångsfaktor för Kongsbergs mål för fortsatt tillväxt.

Lösningen

För att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av ledarskapsutvecklingsaktiviteterna i Leadership@Kongsberg-processen valde Kongsberg Gruppen mjukvara från CatalystOne Solutions.

Fördelarna

Programvara från CatalystOne gav Kongsberggruppen en enkel struktur för att implementera strategiska ledarskapsprocesser.

Om Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen är en internationell kunskapsbaserad koncern som levererar högteknologiska system och lösningar till kunder inom olje- och gasindustrin, handels- och försvars- och flygindustrin. Kongsberg har huvudkontor i Kongsberg, Norge och har 35 kontor över hela landet. Företaget har kontor runt om i världen och cirka 7.500 anställda.

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Anslut dig till i 100 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

Grethe-Rustand-Solli-profil

“Ofta fokuserar performance management bara på bedömningar och prestation. Med programvaran från CatalystOne fick vi också de verktyg vi behövde för att hjälpa våra chefer att bli bättre ledare. Vi behövde bra verktyg för att stödja karriärutveckling inom företaget. ”

– Grethe Rustand Solli, Group Development Manager, Kongsberg

Continuous Performance Management

Framtiden för performance management är här - vi kallar det Continuous Performance Management. Det är en revolutionerande modell som bygger på kontinuerliga processer och snabb och enkel feedback mellan anställda.

Vi har skapat en modul som smidigt och enkelt stöder den nya modellen för Continuous Performance Management. Läs mer om det på vår lösningssida.

Continuous-Performance-Management-System

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi skulle gärna veta mer om din situation och hur vi kan hjälpa din organisation att blomstra och utvecklas.

Kontakta oss idag om du vill veta mer!