Bedre prestasjonsstyring i Stena Metall med systemstøtte fra CatalystOne.

I denne case studien vil du få innblikk i hvordan Stena har implementert CatalystOne HR-suite for å øke medarbeidertilfredsheten og strømlinjeforme deres rekrutterings- og onboardingprosesser.

Stena-logo

 

I de siste årene har konsernet Stena Metall jobbet aktivt med å etablere prestasjonsstyring, eller performance management, som et verktøy i bedriften. Grunnpilaren i dette arbeidet har vært regelmessige medarbeidersamtaler mellom ansatte og ledere. I 2011 tok Stena Metall i bruk programvare fra CatalystOne Solutions i en av bedriftene sine for å lette arbeidet med medarbeidersamtaler og målstyring. Vi tok en prat med Stena Metalls personalsjef Bosse Ericsson om erfaringene så langt.

 

Individuelle mål for alle ansatte – også i produksjonen

– Våren 2011 gjorde vi en medarbeiderundersøkelse som viste at gjennomføringsgraden for medarbeidersamtaler var mye lavere enn ønskelig, forteller Bosse Ericsson, personalsjef og prosjektleder i Stena Metall. – Hverdagen vår er preget av stadig økende konkurranse, og bedriften trengte en bedre målstyringsprosess. Hensikten var å hjelpe hver enkelt medarbeider å fokusere enda mer på egne prestasjoner og på en positiv måte bidra til å nå organisasjonens mål.

– For å komme i gang med arbeidet og samle erfaringer valgte vi Stena Aluminium, en virksomhet med rundt 100 ansatte, hvorav de fleste jobber i produksjonen. På den måten ville vi berøre alle aspekter ved målstyring i en representativ virksomhet innenfor Stena Metall, fortsetter Ericsson.

 

En ny prosess ble definert 

En ny og forbedret medarbeidersamtale ble utformet. Den nye samtalen omfatter spørsmål som vurdering og planlegging av mål, ivaretakelse av personlige utviklingsbehov og oppfyllelse av Stenas verdier.

– Atferdskriteriene som er koblet til verdiene våre har utviklet seg på seminarer med stor oppslutning i organisasjonen. Det var tydelig at medarbeidere på både produksjons- og ledernivå hadde samme oppfatning, sier Ericsson.

Han tilføyer at det ble lagt stor vekt på å bruke et språk som var tilpasset Stena Aluminium. Dette bidro til å gjøre systemet gjenkjennelig og gi trygghet, slik at startfasen forløp smidig. Det er naturligvis en utfordring å skulle involvere ansatte som ikke har direkte tilgang til datamaskiner i jobben i en ny, elektronisk prosess. Løsningen ble gjort tilgjengelig for alle via datamaskin samtidig som man utarbeidet dokumenter som gjorde det mulig å forberede seg til medarbeidersamtalen også på papir.

– De aller fleste, både medarbeidere fra produksjonen og kontoransatte, valgte å forberede seg elektronisk, enten på jobben eller hjemme. Det var imidlertid noen som ønsket å bruke papir, forteller Ericsson. – Lederne er ansvarlige for all logging i systemet, mens medarbeiderne selv skal bekrefte at innholdet er riktig gjengitt. På den måten får Stena Aluminium god oversikt over for eksempel alle avtalte utviklingstiltak.

 

IT-støtte – en forutsetning

– Vi forsto tidlig at hvis vi skal lykkes med prestasjonsstyring i Stena Metall, er det helt nødvendig å ha IT-støtte for prosessen, mener Ericsson.

Stena Metall har tre kjerneverdier: enkelt, trygt og utviklende. I forbindelse med valget av system ble det lagt stor vekt på å etterleve disse tre verdiene.

– En viktig forutsetning var at arbeidet med målstyring ikke skulle bli for akademisk og at systemet var fleksibelt og enkelt nok til å kunne brukes i hele organisasjonen, ikke minst blant medarbeiderne i produksjonen. Alt dette fikk vi i løsningen fra CatalystOne Solutions, forklarer Ericsson. – I tillegg fikk vi trygghet gjennom CatalystOne Solutions’ høye kompetanse innen HR og teknologi, deres supportsystem og evne til å utvikle løsningen også for fremtiden.

 

Erfaringer

I dag har alle ansatte i Stena Aluminium gjennomført medarbeidersamtalen. – Det er svært gledelig at alle ansatte har satt seg minst ett individuelt mål for sin jobb. Tilbakemeldingene fra de ansatte viser dessuten at de er bekvemme med temaene og spørsmålene som kommer opp under medarbeidersamtalen, sier Ericsson.

 

Planer fremover

– På bakgrunn av erfaringene fra Stena Aluminium, som har fortsatt å bruke systemet, har flere enheter i Stena Metall nå vist interesse for å innføre en liknende prosess. Det legges særlig vekt på at alle ansatte skal få muligheten til å jobbe mot konkrete mål, sette seg personlige utviklingsmål og ikke minst få tilbakemelding på prestasjonene sine i et lengre perspektiv. Det lover godt for våre ambisjoner om å styrke prestasjonskulturen i virksomheten, avslutter Bo Ericsson.

Stena Metall etterstreber hele tiden å være et forbilde og den mest nyskapende av alle Stena-bedriftene. Konsernet har over 70 års erfaring og kompetanse, eiere med et langsiktig perspektiv og en sterk forretningsteft.

 

"Vi forsto tidlig at hvis vi skal lykkes med prestasjonsstyring i Stena Metall, er det helt nødvendig å ha IT-støtte for prosessen."

 

 Bosse Ericsson, personalsjef i Stena Metall

 

Om Stena Metall Group

Konsernet Stena Metall driver rundt 250 gjenvinningsanlegg i 12 land. Konsernet er opptatt av å oppfylle kundenes krav i foredlingen av avfall til nye, verdifulle råvarer. Stenas samlede tilbud av produkter og tjenester er tilpasset alle bransjer og skreddersys for hver enkelt kunde. Konsernet driver også med stålhandel og aluminiumsproduksjon samt internasjonal tradingvirksomhet innenfor stål, olje og finans. Stena Metall etterstreber hele tiden å være et forbilde og det mest nyskapende av alle Stena-bedrifter. Konsernet har over 70 års erfaring og kompetanse, eiere med et langsiktig perspektiv og en sterk forretningsteft.

Utfordringen

Stenas gjennomføringsgrad for medarbeidersamtaler var lav, og de var derfor ikke i stand til å sette individuelle mål for sine ansatte.

Løsningen

Etablering av en ny prestasjonsstyringsprosess støttet av programvare fra CatalystOne Solutions.

Gevinstene

Ettersom alle ansatte nå har satt seg minst ett individuelt mål, blir hele organisasjonen mer målbevisst. Dessuten har prosessen blitt enklere og mer oversiktlig for både ledere, medarbeidere og personalavdelingen.

Lær mer om løsningen for Continuous Performance Management

Continuous Performance Management er den moderne metoden for å lykkes med prestasjonsledelse. Modellen er basert på kontinuitet, hyppige statussamtaler og enkel feedback mellom alle medarbeidere.

AdobeStock_111955526

Hvordan kan vi bistå deg?

Vi vil gjerne bli bedre kjent med din situasjon og hvordan vi kan hjelpe din organisasjon å blomstre. 

Kontakt oss og la oss vise deg hvordan vi best kan hjelpe.