Choose your language:

I Kongsberg Gruppen er gode ledere avgjørende for fortsatt vekst.

Gode ledere er en kritisk faktor for at Kongsberg Gruppen skal lykkes med sine vekstplaner. Dette var bakgrunnen for at lederutviklingsprosessen Leadership@Kongsberg ble utarbeidet. Da selskapet skulle innføre IT-støtte for prosessen, falt valget på CatalystOne, som hadde de enkleste og mest fleksible løsningene.

Kongsberg_Gruppen_logo

 

Kongsberg Gruppen har ambisjoner om fortsatt vekst, både organisk og gjennom oppkjøp. Gode ledelsesprosesser med fokus på prestasjons- og talentutvikling ble identifisert som en kritisk faktor for å lykkes. – Vi må sikre god tilvekst av kompetente ledere, sier Grethe Rustand Solli. Hun er Group Leadership Development Manager i Kongsberg Gruppen.

– Vi utviklet en prosess for å evaluere ledelsesprestasjoner og knytte mål for den enkelte tydelig opp mot selskapets overordnede mål. I tillegg ønsket vi å plassere ansvaret for å utvikle talenter i de ulike ledd i organisasjonen.

– Prosessene må kunne gjennomføres uten for mye stress i en travel hverdag, og de må oppleves som verdiskapende for dem som er involvert, påpeker Solli.

 

Verdiskapende aktiviteter

Leadership@Kongsberg består av en rekke delprosesser som gjør at talent- og prestasjonsledelse får kontinuitet gjennom hele året:

  • Performance Objective Settings – mål for kommende periode
  • Performance Dialogue – evaluering av prestasjoner
  • Follow Up Dialogue – halvårssamtale
  • Review Meeting – talenter, etterfølgere, mobilitet
  • Feedback– tilbakemelding til ledere knyttet til lederkrav og verdier

 

Fra ord til handling

Personlig utviklingsmål er knyttet til både forretningsstrategi og budsjettmål. I tillegg vurderes den enkelte leder etter krav til adferd og etterlevelse av selskapets verdier og ledelsesprinsipper. Målene er tydelige gjennom hele året og evalueres gjennom medarbeidersamtalen.

– Ofte dreier prestasjonsledelse seg kun om vurdering og score. Med programvaresuiten fra CatalystOne fikk vi også det verktøyet vi trengte for å hjelpe lederne våre til å bli bedre, legger Solli til. – Vi trengte gode verktøy for å støtte karriereutvikling i selskapet.

 

Rom for utvikling

Solli sier videre at CatalystOne viste stor fleksibilitet til å gjenspeile de prosessene som er definert i Leadership@Kongsberg. – Konsulentene har god forståelse for prosessene våre og har bidratt med gode løsninger som dekket behovene våre, sier hun.

I dag er rundt 800 ansatte på ledernivå involvert i Leadership@Kongsberg-programmet. Kongsberg Gruppen har også planer om å bruke verktøy fra CatalystOne til å gjennomføre medarbeidersamtaler på alle nivåer i organisasjonen.

 

Fokus på resultatene

Vi har fått effektive støttesystemer som gir god struktur på det utviklingsarbeidet vi vil ha. Vi i HR har fått et verktøy for å jobbe målrettet med kurs og utvikling, slik at selskapet kan dekke kompetansegapet og utvikle gode ledere. Så blir det opp til linjelederne å skape forståelse for prosessen og sikre god etterlevelse.

Med løsningene fra CatalystOne kan fokuset dreie bort fra IT-verktøyet og over på det viktigste, nemlig å utøve god ledelse og å stimulere til engasjement.

 

Om Kongsberg Gruppen ASA

Leverer avansert teknologi til hele verden Kongsberg Gruppen er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte teknologiske løsninger til globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje og gass- og romfartsindustrien. Kongsberg Gruppen ASA har hovedkontor på Kongsberg og 35 kontorer i Norge. Selskapet har kontorer i hele verden og ca. 7500 ansatte totalt.

Utfordringen

Gode ledere ble identifisert som en kritisk faktor for at Kongsberg Gruppen skulle nå sine mål om fortsatt vekst.

Løsningen

For å kunne gjennomføre aktivitetene i lederutviklingsprosessen Leadership@Kongsberg på en god måte, valgte Kongsberg Gruppen IT-verktøy fra CatalystOne.

Gevinstene

Programvare fra CatalystOne ga Kongsberg Gruppen en enkel struktur for å gjennomføre strategiske ledelsesprosesser.

Du vil være i godt selskap og vi tar godt vare på deg

Bli en del av de 100+ andre nordiske organisasjonene som allerede har digitalisert deres HR-prosesser med HR-software fra CatalystOne.

Grethe-Rustand-Solli-profil

“Ofte dreier prestasjonsledelse seg kun om vurdering og score. Med programvare fra CatalystOne fikk vi også det verktøyet vi trengte for å hjelpe lederne våre til å bli bedre. Vi trengte gode verktøy for å støtte karriereutvikling i selskapet.”

– Grethe Rustand Solli, Group Development Manager, Kongsberg

Continuous Performance modul

Continuous Performance Management er den moderne metoden for å lykkes med prestasjonsledelse. Modellen er basert på kontinuitet, hyppige statussamtaler og enkel feedback mellom alle medarbeidere.

Vi har utviklet en løsning som støtter dere i å etterfølge Continuous Performance Management modellen. Les mer om dette under løsningssidene våre.
 
Continuous-Performance-Management-System

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi vil gjerne bli bedre kjent med din situasjon og hvordan vi kan hjelpe din organisasjon å blomstre. 

Kontakt oss og la oss vise deg hvordan vi best kan hjelpe.