Bedre præstationsstyring hos Stena Metall med systemstøtte fra CatalystOne.

I denne kundecase vil vi kigge på hvordan Stena har implementeret CatalystOne HR system for at forbedre medarbejder tilfredsheden og strømline deres rekrutterings og onboarding process.

Stena-logo

I de seneste år har koncernen Stena Metall arbejdet aktivt med at etablere præstationsstyring, eller performance management, som et værktøj i virksomheden. Grundpillen i dette arbejde har været regelmæssige samtaler mellem medarbejdere og ledere. I 2011 tog Stena Metall software fra CatalystOne Solutions i brug i en af sine virksomheder for at lette arbejdet med medarbejdersamtaler og målstyring. Vi tog en snak med Stena Metalls personalechef Bosse Ericsson om de erfaringer, de har gjort sig indtil videre.

Individuelle mål for alle medarbejdere – også i produktionen

– I foråret 2011 foretog vi en medarbejderundersøgelse, som viste, at gennemførelsesgraden for medarbejdersamtaler var meget lavere end det ønskede, fortæller Bo Ericsson, personalechef og projektleder hos Stena Metall. – Vores hverdag er præget af stadig stigende konkurrence, og virksomheden havde brug for en bedre målstyringsproces. Hensigten var at hjælpe hver enkelt medarbejder med at fokusere endnu mere på sine egne præstationer og bidrage positivt til, at organisationen når sine mål.

– For at komme i gang med arbejdet og samle erfaringer valgte vi Stena Aluminium, en virksomhed med omkring 100 ansatte, hvoraf de fleste arbejder i produktionen. På den måde kunne vi berøre alle aspekter ved målstyring i en repræsentativ virksomhed inden for Stena Metall, fortsætter Ericsson.

En ny proces blev defineret

En ny og forbedret medarbejdersamtale blev udformet. Den nye samtale omfatter spørgsmål såsom evaluering og planlægning af mål, varetagelse af personlige udviklingsbehov og opfyldelse af Stenas værdier.

– De adfærdskriterier, der er tilknyttet vores værdier, er blevet udarbejdet på seminarer med stor tilslutning i organisationen. Det var tydeligt, at medarbejdere på både produktions- og lederniveau var af samme opfattelse, siger Ericsson.

Han tilføjer, at der blev lagt stor vægt på, at der skulle bruges et sprog, som var tilpasset Stena Aluminium. Det var med til at gøre systemet genkendeligt og skabe tryghed, så startfasen forløb uden problemer. Det er naturligvis en udfordring at skulle involvere medarbejdere, som ikke har direkte adgang til computer i deres arbejde, i en ny, elektronisk proces. Løsningen blev gjort tilgængelig for alle via computer, samtidig med at man udarbejdede dokumenter, som også gjorde det muligt at forberede sig til medarbejdersamtalen på papir.

– Langt de fleste, både produktionsmedarbejdere og funktionærer, valgte at forberede sig elektronisk, enten på arbejdet eller derhjemme. Der var dog visse, som foretrak at anvende papir, fortæller Ericsson. – Lederne har ansvaret for al logføring i systemet, mens medarbejderne selv skal bekræfte, at indholdet er gengivet korrekt. På den måde får Stena Aluminium et godt overblik over for eksempel alle aftalte udviklingstiltag.

IT-støtte er en forudsætning

– Vi indså på et tidligt tidspunkt, at hvis præstationsstyringen hos Stena Metall skal blive en succes, er det helt afgørende at have it-støtte til processen, mener Ericsson.

Stena Metall har tre kerneværdier: Enkelt, trygt og udviklende. I forbindelse med valget af system blev der lagt stor vægt på, at disse tre værdier blev efterlevet.

– En vigtig forudsætning var, at arbejdet med målstyring ikke skulle blive for akademisk, og at systemet var fleksibelt og enkelt nok til, at det kunne bruges i hele organisationen, ikke mindst blandt medarbejderne i produktionen. Alt dette fik vi i løsningen fra CatalystOne Solutions, forklarer Ericsson. – Derudover fik vi tryghed i kraft af CatalystOne Solutions’ omfattende kompetence inden for HR og teknologi, deres supportsystem og deres evne til at udvikle løsningen, så den også er fremtidssikret.

Erfaringer

I dag har alle medarbejdere hos Stena Aluminium gennemført medarbejdersamtalen. – Det er meget glædeligt, at alle medarbejdere har sat sig mindst ét individuelt mål for deres arbejde. Tilbagemeldingerne fra medarbejderne viser desuden, at de føler sig godt tilpas med de temaer og spørgsmål, der bliver taget op under medarbejdersamtalen, siger Ericsson.

Planer for fremtiden

– Som følge af de positive erfaringer fra Stena Aluminium, som er fortsat med at anvende systemet, har flere enheder i Stena Metall nu udvist interesse for at indføre en lignende proces. Der lægges især vægt på, at alle medarbejdere på sigt skal have mulighed for at arbejde i henhold til konkrete mål, sætte personlige udviklingsmål og ikke mindst få feedback på deres præstationer. Det lover godt for vores ambitioner om at styrke præstationskulturen i virksomheden, afslutter Bo Ericsson.

Stena Metall stræber efter hele tiden at være et forbillede og den mest nyskabende af alle Stena-virksomhederne. Koncernen har over 70 års erfaring og kompetence samt ejere med et langsigtet perspektiv og gode forretningsevner.

 

"Vi indså på et tidligt tidspunkt, at hvis præstationsstyringen hos Stena Metall skal blive en succes, er det helt afgørende at have it-støtte til processen" - Bosse Ericsson,
HR Manager, Stena Metall

Udfordringen

Stenas gennemførelsesgrad for medarbejdersamtaler var lav, og de var derfor ikke i stand til at opstille individuelle mål for deres medarbejdere.

Løsningen

Etablering af en ny performance management process understøttet af software fra CatalystOne Solutions.

Gevinsterne

Eftersom alle medarbejdere nu har sat sig mindst ét individuelt mål, bliver hele organisationen mere målbevidst. Derudover er processen blevet enklere og mere overskuelig for såvel ledere som medarbejdere og personaleafdeling.

Om Stena Metall Group

Koncernen Stena Metall driver omkring 250 genbrugsanlæg i 12 lande. Koncernen sætter en ære i at opfylde kundernes krav i deres forædling af affald til nye, værdifulde råvarer. Stenas samlede udbud af produkter og tjenester er tilpasset alle brancher og skræddersys til den enkelte kunde. Koncernen bedriver også stålhandel og aluminiumsproduktion samt international tradingvirksomhed inden for stål, olie og finans. Stena Metall stræber efter hele tiden at være et forbillede og den mest nyskabende af alle Stena-virksomhederne. Koncernen har over 70 års erfaring og kompetence samt ejere med et langsigtet perspektiv og gode forretningsevner.

CatalystOne Continuous Performance modulet

Fremtiden for Performance Management er her - og vi kalder det for Continuous Performance Management. Det er en revolutionerende model som er baseret på løbende dialog og hurtig og konstruktiv feedback, imellem alle medarbejdere.

Vi har skabt en nemt og enkelt modul der understøtter den nye Continuous Performance Management model. Læs mere om modulet på vores løsnings side.

Continuous Performance Management

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi vil utroligt gerne høre mere om din situation og fortælle dig lidt mere om
hvordan vi eventuelt ville kunne hjælpe dig og din organisation med at trives og vokse.

Kontakt os i dag og lad os vise dig hvordan vi kan hjælpe dig.