Gode ledere er afgørende for fortsat vækst
hos Kongsberg Gruppen

Gode ledere er en kritisk faktor for, at Kongsberg Gruppen skal kunne realisere sine vækstplaner. Det var baggrunden for, at lederudviklingsprocessen Leadership@Kongsberg blev udarbejdet. Da selskabet skulle indføre it-støtte for processen, faldt valget på CatalystOne, som havde de enkleste og mest fleksible løsninger.

Kongsberg_Gruppen_logo

Kongsberg Gruppen har ambitioner om fortsat vækst – både organisk og gennem opkøb. Gode ledelsesprocesser med fokus på præstations- og talentudvikling blev identificeret som en kritisk faktor for succes. – Vi er nødt til at sikre en god vækst blandt vores kompetente ledere, påpeger Grethe Rustand Solli. Hun er Group Leadership Development Manager i Kongsberg Gruppen.

– Vi udviklede en proces, som gjorde os i stand til at evaluere ledelsespræstationer og knytte den enkeltes mål til selskabets overordnede mål på en tydelig måde. Derudover ønskede vi at placere ansvaret for talentudvikling i de forskellige led i organisationen.

– Processerne skal kunne gennemføres uden for meget stress i en travl hverdag, og de skal opleves som værdiskabende for de involverede parter, påpeger Solli.

Værdiskabende aktiviteter

Leadership@Kongsberg består af en række delprocesser, som skaber kontinuitet i talent- og performance management processen hele året igennem:

  • Performance Objective Settings – mål for den kommende periode
  • Performance Dialogue – evaluering af præstationer
  • Follow Up Dialogue – halvårssamtale
  • Review Meeting – talenter, efterfølgere, mobilitet
  • Feedback – feedback til ledere vedrørende lederkrav og værdier

Fra ord til handling

Personlige udviklingsmål er knyttet til både forretningsstrategi og budgetmål. Derudover evalueres den enkelte leder ud fra krav til adfærd og efterlevelse af selskabets værdier og ledelsesprincipper. Målene er tydelige året igennem og evalueres ved medarbejdersamtalen.

– Ofte handler præstationsstyring kun om evaluering og score. Med softwaren fra CatalystOne fik vi det værktøj, som vi skulle bruge for at hjælpe vores ledere med at blive endnu bedre, tilføjer Solli. – Vi havde brug for gode værktøjer, som kunne støtte karriereudviklingen i selskabet.

Plads til udvikling

Solli siger også, at CatalystOne udviste stor fleksibilitet i forhold til at afspejle de processer, der er defineret i Leadership@Kongsberg. – Konsulenterne har en god forståelse af vores processer og har bidraget med gode løsninger, som opfyldte vores behov, siger hun.

I dag er cirka 800 ansatte på lederniveau involveret i Leadership@Kongsberg-programmet. Kongsberg Gruppen har også planer om at anvende CatalystOnes værktøj til at gennemføre medarbejdersamtaler på alle niveauer i organisationen.

Fokus på resultaterne

Vi har fået effektive støttesystemer, som giver vores udviklingsarbejde den ønskede struktur. Hos HR har vi fået et værktøj til at arbejde målrettet med kurser og udvikling, så selskabet kan dække kompetencegabet og udvikle dygtige ledere. Så vil det være op til linjelederne at skabe forståelse for processen og sikre en god efterlevelse.

Takket være løsningerne fra CatalystOne kan vi flytte fokus fra it-værktøjet til det vigtigste, nemlig at udøve god ledelse og skabe engagement, udtaler Solli.

 

Udfordringen

Gode ledere blev identificeret som en kritisk faktor for, at Kongsberg Gruppen skulle nå sine mål om fortsat vækst.

The Løsningen

For at kunne gennemføre aktiviteterne i lederudviklingsprocessen Leadership@Kongsberg på en god måde valgte Kongsberg Gruppen et it-værktøj fra CatalystOne.

Gevinsten

Softwaren fra CatalystOne gav Kongsberg Gruppen en enkel struktur til gennemførelse af strategiske ledelsesprocesser

Om Kongsberg Gruppen ASA

Leverer avanceret teknologi til hele verden Kongsberg Gruppen er en international teknologikoncern, som leverer avancerede teknologiske løsninger til globale kunder inden for forsvars-, rumfarts-, olie- og gasindustrien samt den maritime sektor. Kongsberg Gruppen ASA har sit hovedkontor på Kongsberg og yderligere 35 kontorer i Norge. Selskabet har kontorer i hele verden og totalt cirka 7.500 ansatte

Du er i gode hænder og godt selskab

Bliv en del af vores 100+ andre Nordiske virksomheder der allerede har digitaliseret deres HR processer med CatalystOne HR system.

Grethe-Rustand-Solli-profil

“Ofte handler præstationsstyring kun om evaluering og score. Med softwaren fra CatalystOne fik vi det værktøj, som vi skulle bruge for at hjælpe vores ledere med at blive endnu bedre. Vi havde brug for gode værktøjer, som kunne støtte karriereudviklingen i selskabet.”

– Grethe Rustand Solli, Group Development Manager, Kongsberg Gruppen

Continuous Performance modul

Fremtiden for Performance Management er her - og vi kalder det for Continuous Performance Management. Det er en revolutionerende model som er baseret på løbende dialog og hurtig og konstruktiv feedback, imellem alle medarbejdere.

Vi har skabt en nemt og enkelt modul der understøtter den nye Continuous Performance Management model. Læs mere om modulet på vores løsnings side.

Continuous-Performance-Management-System

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi vil utroligt gerne høre mere om din situation og fortælle dig lidt mere om
hvordan vi eventuelt ville kunne hjælpe dig og din organisation med at trives og vokse.

Kontakt os i dag og lad os vise dig hvordan vi kan hjælpe dig.